Over ons - Azariah Christelijke Dagbesteding

Christelijke Dagbesteding Azariah

2 Timothëus 2:15 Doe je best, wees een goede werker voor God die zich niet hoeft te schamen. Geef Gods boodschap onvervalst door.
Wij zijn Azariah. Een dagbesteding waar wij Gods woord betrekt in onze activiteiten. Jezus zegt: heb je naasten lief als jezelf. Deze liefde willen wij uitdragen naar elke deelnemer en medewerker van Azariah. In eenheid staan, in geloof en voor elkaar. Het fundament van de dagbesteding is gebouwd op geloof en Azariah betekent: God is mijn Helper. Het Christelijk geloof staat centraal en heeft betrekking op het dagelijks leven van de organisatie.
Image

Onze Missie

Onze missie, visie en doel van de organisatie moet kenbaar zijn bij de deelnemers waardoor zij een bewuste keuze kunnen maken en daar volledig achter staan. Het geloof geeft onvoorspelbare mogelijkheden. Doordat het Christelijk fundament binnen de organisatie centraal staat biedt dit zorgzaamheid en geborgenheid van de organisaties en levert het een verantwoordelijke groei en zorg dat zorgt voor doelgericht werken en maatwerk.

Ons fundament

  • In de Bijbel staat geschreven: Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Het geloof geeft onvoorspelbare mogelijkheden. Het geloof en het Woord zijn de basis van de organisatie. Wij werken vanuit het Woord naar de zorgvragers toe en bieden de zorgverleners zorgzaamheid met betrekking tot de Bijbelse normen en waarden.

De organisatie biedt

  • betrouwbaarheid. We vinden het zeer belangrijk dat er goed wordt samengewerkt op alle vlakken met alle partijen.
  • geborgenheid. Onze zorgverleners worden in zoverre ondersteund en opgeleid om zijn/haar werk op een professionele manier te doen. Wij zijn HKZ gecertificeerd voor kleine organisaties (sector zorg en welzijn).
  • doelgericht werken. Streeft naar verantwoordelijke groei in de zorg.
  • maatwerk, door middel van individuele begeleiding (nazorg) naast groepsbegeleiding.
Image
Image

Ieder mens heeft recht op een warme en respectvolle bejegening, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur of dergelijke.
De zorgverlener houdt rekening met en heeft respect voor de (christelijke) identiteit van de cliënt en neemt deze mee in de zorgverlening

Zorg voor onze mensen

Behoefte aan persoonlijke verzorging en /of begeleiding.
Info

Verzorging of ondersteuning thuis?

Christelijke Dagbesteding Azariah is een onderdeel van Beëljada Thuiszorg. Deze thuiszorg is Hkz gecertificeerd en levert gekwalificeerd personeel aan op gebied van verzorging en ondersteuning thuis.
Wilt u zorg geleverd krijgen aan huis dan is het mogelijk door aan te vragen via onze medewerkers. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Image
Image
Image
Azariah Christelijke Dagbesteding