Aanmelden voor de dagbesteding

De dagbesteding wordt verdeeld in 3 onderdelen: voor de senioren, arbeidsmatig dagbesteding voor iedere leeftijd en voor de jong(volwassenen). Hierdoor is er een diversiteit in de groepen waardoor het aanbod zeer gevarieerd is en men op verschillende vlakken met elkaar moet kunnen leren opgaan. Ons doel is stabiliteit te creëren en structuur door middel van maatwerk. Wij willen dat de missie, de visie en het doel van de organisatie kenbaar zijn bij de deelnemers waardoor zij een bewuste keuze kunnen maken en daar volledig achter staan. Het geloof geeft onvoorspelbare mogelijkheden. Omdat het Christelijk fundament binnen de organisatie centraal staat biedt dit de zorgzaamheid/geborgenheid van de organisaties en levert het een verantwoordelijke groei en zorg. Dit zorgt voor doelgericht werken en maatwerk. Wij hebben betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Daarom vinden we het zeer belangrijk dat er goed wordt samen gewerkt door alle partijen. Dit biedt ons de mogelijkheid om de doelgroep laagdrempelig te kunnen benaderen om het traject in te gaan. Door middel van individuele begeleiding en groepsbegeleiding. De groepsbegeleiding is bestemd voor mensen die door een beperking of enig ander gebrek niet naar school kunnen of werken.

Het doel van groepsbegeleiding is onder andere:

  • regelmaat en een zinvolle invulling van je dag;
  • langer thuis kunnen blijven wonen;
  • gevoel van eenzaamheid verkleinen door contact met anderen;
  • voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt.
Image

Voor de minder mobiele deelnemers van de dagbesteding zal er intern de mogelijkheid zijn voor transfer van en naar de locaties.

Vanuit het netwerk worden professionals ingezet voor trainingen en activiteiten om het programma variërend en innovatief te maken.

Aanmelden voor dagbesteding

  • Voor welke dienst wilt u aanmelden?
Azariah Christelijke Dagbesteding